برچسب زده شده با: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان- همدان

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران وضعیت برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مبهم است

وضعیت برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مبهم است

مرداد 23, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4193531

آسیب‌شناسی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با حضور فعالان و صاحبنظران

آذر 2, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4186318

پرداخت ۹۵ درصد تعهدات تئاتر کودک/کاردبیرخانه جشنواره ۲۸ از۱ مرداد

تیر 31, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4194059

امیر مشهدی‌عباس دبیر بیست و هشتمین جشنواره تئاتر کودک شد

تیر 6, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4193527

روز پایانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

تیر 5, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4192508

روز چهارم جشنواره تئاتر کودک ونوجوان

تیر 4, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4192028

چاپ کتابی درباره خیمه شب بازی برای کودکان در جشنواره تئاتر کودک

تیر 4, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4190411

روز اول جشنواره بین المللی تئاتر کودک

تیر 2, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4189964

آغاز به کار جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در نهاوند

تیر 2, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4189007

برگزاری افتتاحیه جشنواره تئاتر کودک در همدان

تیر 2, 1401

×