برچسب زده شده با: جشنواره تئاتر ثمر

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4078179

نمایشنامه‌نویسی «ثمر» به پایان رسید

اسفند 10, 1400

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4070166

نامزدهای جشنواره نمایشنامه نویسی «ثمر» معرفی شدند

اسفند 2, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3393849

کرونا نهمین جشنواره تئاتر «ثمر» را به تعویق انداخت

اسفند 12, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3385015

معرفی عکاسان راه یافته به بخش مسابقه جشنواره تئاتر «ثمر»

بهمن 28, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3375226

اعلام آثار راه یافته به بخش نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر «ثمر»

بهمن 19, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3362227

اعلام نتایج انتخاب آثار تئاتر صحنه‌ای و محیطی جشنواره تئاتر «ثمر»

بهمن 7, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3357482

معرفی هیأت انتخاب آثار صحنه‌ای و محیطی جشنواره تئاتر «ثمر»

بهمن 2, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3347431

بازبینی آثار جشنواره تئاتر «ثمر» در یک موسسه هنری

دی 21, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3345496

انتشار فراخوان بخش عکاسی تئاتر، پوستر و تیزر جشنواره تئاتر ثمر

دی 18, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3315346

معرفی راه یافتگان به بازبینی ۲ بخش جشنواره تئاتر «ثمر»

آذر 18, 1398

×