برچسب زده شده با: جزیره کیش

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3807266

امضای یک تفاهم نامه همکاری برای برگزاری چند جشنواره هنری

شهریور 3, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4131045

آغاز «عشق روزهای کرونا» از جزیره کیش

اردیبهشت 6, 1401

آرشیو مطالب استان ها 4020962

جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش افتتاح شد

دی 19, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4015196

معرفی برگزیده یک بخش از جشنواره تئاتر کوتاه کیش

دی 15, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3918200

تمدید مهلت شرکت در جشنواره ملی «تئاتر کوتاه کیش»

مهر 19, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3849009

انتشار فراخوان چهارمین جشنواره‌ ملی تئاتر کوتاه کیش

مرداد 13, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3711380

جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش پایان یافت

اسفند 16, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3707775

معرفی داوران سومین جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش

اسفند 12, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3577753

تمدید مهلت شرکت در جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش

مهر 21, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3526444

انتشار فراخوان سومین جشنواره‌ ملی تئاتر کوتاه کیش

مرداد 27, 1399

×