برچسب زده شده با: جانفدا

آرشیو مطالب تئاتر ایران اجرای نمایش «جان‌فدا» تمدید شد

اجرای نمایش «جان‌فدا» تمدید شد

دی 24, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران اعلام آثار پذیرفته شده در چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی

اجراهای جشنواره سردار آسمانی در تهران آغاز شد 

دی 18, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران قهرمانان واقعی کشور را نمی‌شناسیم/ «جان‌فدا» قطره‌ای از دریا

قهرمانان واقعی کشور را نمی‌شناسیم/ «جان‌فدا» قطره‌ای از دریا

دی 17, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران روایتی از تاثیر حاج قاسم بر جوانان در «پرواز با بال‌های سوخته»

روایتی از تاثیر حاج قاسم بر جوانان در «پرواز با بال‌های سوخته»

دی 16, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی آغاز به کار کرد

چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی آغاز به کار کرد

دی 15, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران مدیرکل هنرهای نمایشی با «نذر عباس» همراه شد

مدیرکل هنرهای نمایشی با «نذر عباس» همراه شد

دی 14, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران روایت «سردار» از «جان‌فدا» تا «ملک سلیمان»/ «اوج» تدارک دید

روایت «سردار» از «جان‌فدا» تا «ملک سلیمان»/ «اوج» تدارک دید

دی 13, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران 3916024

«سردار آسمانی» گامی در جهت نمایاندن بخش‌های مغفول مکتب حاج قاسم

دی 13, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران «نذر عباس» قصه حُریت یک آدم دلباخته است/ ماجرای ارادت به حاج قاسم

«نذر عباس» قصه حُریت یک آدم دلباخته است

دی 13, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران اعلام آثار پذیرفته شده در چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی

اعلام آثار پذیرفته شده در چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی

دی 12, 1401

×