برچسب زده شده با: تماشاخانه شهرزاد

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «روبینسون و کروزو» روی صحنه رفت

«روبینسون و کروزو» روی صحنه رفت

خرداد 17, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «روبینسون و کروزو» علیرضا کوشک‌جلالی به صحنه می‌آید

«روبینسون و کروزو» علیرضا کوشک‌جلالی به صحنه می‌آید

خرداد 14, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «هوندا آدیداس» آخر هفته ۲ اجرا دارد/ تقدیم اجرا به مشاغل پرزحمت

«هوندا آدیداس» آخر هفته ۲ اجرا دارد/ تقدیم اجرا به مشاغل پرزحمت

خرداد 10, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران برای عدالت تا کجا جلو برویم؟/ چالش «صالحان» برای اجرا در تهران

برای عدالت تا کجا جلو برویم؟/ چالش «صالحان» برای اجرا در تهران

خرداد 5, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «میرزا کشون» صاحب پوستر شد/ آغاز بلیت فروشی

«میرزا کشون» صاحب پوستر شد/ آغاز بلیت فروشی

خرداد 2, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران گیتی معینی با «هوندا آدیداس» روی صحنه می‌رود

گیتی معینی با «هوندا آدیداس» روی صحنه می‌رود

اردیبهشت 30, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «میرزا کشون» در پردیس تئاتر شهرزاد

«میرزا کشون» در پردیس تئاتر شهرزاد

اردیبهشت 30, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران اجرای «صالحان» در پردیس تئاتر شهرزاد/ تماشاخانه بازگشایی شد

اجرای «صالحان» در پردیس تئاتر شهرزاد/ تماشاخانه بازگشایی شد

اردیبهشت 24, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران راننده کامیونی که رابین‌ هود شد/ در تئاتر هم حرف مردم را می‌زنم

چرا به مضمون نمایش اعتراض نشد/ پول حلال درآوردن خجالت ندارد

اسفند 29, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران راننده کامیونی که رابین‌ هود شد/ در تئاتر هم حرف مردم را می‌زنم

راننده کامیونی که رابین‌ هود شد

اسفند 21, 1401

×