برچسب زده شده با: تماشاخانه شانو

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران مالک تماشاخانه وسایل قطب‌الدین صادقی رابه کوچه ریخت!/امید به اجرا

مالک تماشاخانه وسایل قطب‌الدین صادقی رابه کوچه ریخت!/امید به اجرا

اردیبهشت 18, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4098852

تماشاخانه شانو باید تخلیه شود/ درخواست ودیعه ۷ برابری برای تمدید!

شهریور 22, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4258044

با «بنکسی بزرگ» آشنا شوید/ تأثیر شرایط اقتصادی بر انتخاب هنرمند

شهریور 5, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4145130

«حلقه‌های زمان» آماده اجرا در تماشاخانه شانو شد

اردیبهشت 19, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4112023

ماجرای جوانی که عاشق خوردن «گوشت» خام است/ شکستن دیوار چهارم

فروردین 21, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4044649

«قتل غیرعمد» روی صحنه می رود

بهمن 11, 1400

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4044366

«سندروم اتللو» در شانو شناسایی می‌شود

بهمن 11, 1400

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4043803

دغدغه اصلی این روزهای تئاتر چالش مخاطب است

بهمن 11, 1400

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4028917

«پوزه چرمی» در تماشاخانه شانو به صحنه رفت

دی 27, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4004850

«دو در یک» به صحنه می‌رود/ روایت‌های یک ذهن در روز سیزدهم قرنطینه

دی 8, 1400

×