برچسب زده شده با: تماشاخانه خصوصی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تئاتر جهان اسلام باید همچون اقتصاد پیشرفت کند/ جای خالی اتحادیه

تالارهای نمایشی از چهارم تا پایان روز هشتم مرداد اجرایی ندارند

مرداد 1, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تغذیه روحی مردم چرا باید شامل مالیات شود؟/ یک شوخی تلخ

تغذیه روحی مردم چرا باید شامل مالیات شود؟

خرداد 31, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تغذیه روحی مردم چرا باید شامل مالیات شود؟/ یک شوخی تلخ

تغذیه روحی مردم چرا باید شامل مالیات شود؟/ یک شوخی تلخ

خرداد 30, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران مشکلات تماشاخانه‌های خصوصی را  به شورای داوری صنف بسپارید

مشکلات تماشاخانه‌های خصوصی را به شورای داوری صنف بسپارید

اردیبهشت 30, 1402

انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی تئاتر تشکیل جلسه داد

اردیبهشت 23, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران خانه نمایش مهرگان مجددا فعال می‌شود/ ادامه فعالیت در مکانی جدید

خانه نمایش مهرگان مجددا فعال می‌شود/ ادامه فعالیت در مکانی جدید

اردیبهشت 16, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران خانه هنر میرا افتتاح شد/ فضایی برای تجربه‌های کوچک تئاتری

خانه هنر میرا افتتاح شد/ فضایی برای تجربه‌های کوچک تئاتری

اردیبهشت 4, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4075490

جای «کنسرت» سالن «تئاتر» نیست

اسفند 8, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4042918

چرخه اقتصاد هنر باید به حرکت درآید

بهمن 10, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3990447

معرفی بازیگران نمایش «کباب»

آذر 24, 1400

×