برچسب زده شده با: تماشاخانه ایرانشهر

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران وضعیت ایرانشهر یکسال پس ازاستقلال از خانه هنرمندان/خودکفا می‌شویم

وضعیت ایرانشهر پس از استقلال از خانه هنرمندان/ به تعهدات پایبندیم

مرداد 18, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران وضعیت ایرانشهر یکسال پس ازاستقلال از خانه هنرمندان/خودکفا می‌شویم

وضعیت ایرانشهر یکسال پس ازاستقلال از خانه هنرمندان/خودکفا می‌شویم

مرداد 18, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «فریز مکبث فریز» از ۲۳ مرداد در تماشاخانه ایرانشهر

«فریز مکبث فریز» از ۲۳ مرداد در تماشاخانه ایرانشهر

مرداد 17, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران مواجهه‌ای بدون قضاوت با «طیب»/نسل امروز پای اسطوره‌هایش می‌ایستد؟

مواجهه‌ای بدون قضاوت با «طیب»/نسل امروز پای اسطوره‌هایش می‌ایستد؟

مرداد 16, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران عوامل و بازیگران «زیگموند» معرفی شدند/ انتشار پوستر

عوامل و بازیگران «زیگموند» معرفی شدند/ انتشار پوستر

مرداد 14, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ماجرای قتل روزنامه‌نگاری به نام ارغوان/مرگ در «آخرین سه‌شنبه سال»

ماجرای قتل روزنامه‌نگاری به نام ارغوان/مرگ در «آخرین سه‌شنبه سال»

مرداد 13, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران برنده سیمرغ بلورین فیلم فجر «لیدی مکبث» می‌شود

برنده سیمرغ بلورین فیلم فجر «لیدی مکبث» می‌شود

مرداد 12, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران مهرداد کوروش‌نیا با «زیگموند» به تماشاخانه ایرانشهر می‌رود

مهرداد کوروش‌نیا با «زیگموند» به تماشاخانه ایرانشهر می‌رود

مرداد 11, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران درباره «نویسنده مرده است»/ از یک اجرای درخشان تا نمایشی متوسط

درباره «نویسنده مرده است»/ از یک اجرای درخشان تا نمایشی متوسط

مرداد 8, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «آخرین سه‌شنبه سال» چه خبر است؟/ پیگیری ماجرای قتل یک خبرنگار

«آخرین سه‌شنبه سال» چه خبر است؟/ پیگیری ماجرای قتل یک خبرنگار

تیر 31, 1402

×