برچسب زده شده با: تماشاخانه اهورا

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «جنون کش دار» به اهورا می‌رود/ بازیابی هویت قبل از فراموشی

«جنون کش دار» به اهورا می‌رود/ بازیابی هویت قبل از فراموشی

خرداد 28, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «تا باران چند پاییز مانده» به اهورا رفت/ تجربه یک زندگی تکراری

«تا باران چند پاییز مانده» به اهورا رفت/ تجربه یک زندگی تکراری

اردیبهشت 31, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «چلاق آینیشمان» مک دونا در تماشاخانه اهورا

«چلاق آینیشمان» مک دونا در تماشاخانه اهورا

اردیبهشت 30, 1402

انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی تئاتر تشکیل جلسه داد

اردیبهشت 23, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4330833

تخفیف دانشجویی «بیوه‌های غمگین سالار جنگ» در شب‌های پایانی اجرا

آبان 22, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4280536

نمایش «مهلت» روی صحنه تماشاخانه اهورا

شهریور 23, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4271129

«اقامت اجباری» مهمان تماشاخانه اهورا می‌شود

شهریور 14, 1401

آرشیو مطالب چندرسانه ای فیلم 4210484

«جنون محض» یک گروه تئاتری در پشت صحنه نمایش/ مانیفست عشق به تئاتر

تیر 23, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4205461

«تقسیم بر صفر» در تماشاخانه اهورا انجام شد

تیر 18, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4192181

«کنیزک و دختر نارنج» میزبان کودکان می‌شود

تیر 4, 1401

×