برچسب زده شده با: تخفیف

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4276309

«آقای اشمیت کیه؟» به اعضای خانه تئاتر و دانشجویان تخفیف می‌دهد

شهریور 19, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4260032

«پدر» به دانشجویان تخفیف می‌دهد

شهریور 4, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4225074

«تب» به دانشجویان تخفیف می‌دهد

مرداد 5, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4128647

تخفیف ویژه تئاتر کودک و نوجوان برای خانواده‌های فرهنگ دوست

اردیبهشت 4, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3986046

بازگشت «یکشنبه‌های دانشجویی» به تئاتر شهر/ تخفیف نیم‌بها

فروردین 15, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3956152

نمایش «قتل در کاخ» تمدید شد/ تخفیف دانشجویی برای «اسب قاتلین»

آبان 23, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3695665

«ایوب خان» به دانشجویان تخفیف می‌دهد

اسفند 11, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3384236

تخفیف ویژه دانشجویی برای «کاش یلدای کوتاهی باشد»

بهمن 27, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3356920

«پارک شهر» به مخاطبان تخفیف می‌ دهد/ ۷ اجرا تا پایان

بهمن 1, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3313363

تخفیف ویژه دانشجویی «قتل در موقعیت ۳۵ درجه شمالی»

آذر 16, 1398

×