برچسب زده شده با: تالار محراب

آرشیو مطالب تئاتر ایران نمایش زدگی در تالار محراب به روی صحنه میرود

«زدگی» بر روی صحنه تالار محراب

آذر 25, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش تنهایی مانا رحیم نوروزی

رحیم نوروزی «تنهایی مانا» را به روی صحنه می‌برد

مهر 16, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تئاتر قاصدک

حضور شعرا بر صحنه تئاتر

شهریور 8, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «۳ از۵X۲» به  تالار ‌محراب ‌می‌رود

«۳ از۵X۲» به تالار ‌محراب ‌می‌رود

شهریور 4, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «شیرعلی» از محراب به مولوی رسید

«شیرعلی» از محراب به مولوی رسید

مرداد 31, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «قاصدک» در تالار محراب دیده می‌شود

«قاصدک» دغدغه انسانیت دارد/ تئاتری که ۴ سال و نیم زمان برد

مرداد 30, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «قاصدک» در تالار محراب دیده می‌شود

«قاصدک» در تالار محراب دیده می‌شود

مرداد 24, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «شیر علی» به محراب می‌آید/ مردی که می‌خواهد سبزپوش تعزیه باشد

«شیر علی» به محراب می‌آید/ مردی که می‌خواهد سبزپوش تعزیه باشد

مرداد 3, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران خوانش «رمولوس کبیر» در تالار ‌محراب

خوانش «رمولوس کبیر» در تالار ‌محراب

تیر 18, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «آشپزخانه» شبیه زندگی فعلی است/ مهندسی عمران و طراحی صحنه

«آشپزخانه» شبیه زندگی فعلی است/ مهندسی عمران و طراحی صحنه

تیر 3, 1402

×