برچسب زده شده با: انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران پیام تسلیت انجمن صنفی منتقدان تئاتر برای درگذشت جواد اعرابی

پیام تسلیت انجمن صنفی منتقدان تئاتر برای درگذشت جواد اعرابی

مرداد 9, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران معرفی هیأت داوران مسابقه مطبوعاتی انجمن صنفی منتقدان تئاتر

معرفی هیأت داوران مسابقه مطبوعاتی انجمن صنفی منتقدان تئاتر

تیر 25, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4121243

تمدید فراخوان بیست و دومین مسابقه انجمن منتقدان خانه تئاتر

تیر 3, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4121243

انتشار فراخوان عضوگیری انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان تئاتر

اردیبهشت 17, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران برگزیدگان مسابقه مطبوعاتی منتقدان تئاتر معرفی شدند

برگزیدگان مسابقه مطبوعاتی منتقدان تئاتر معرفی شدند

بهمن 1, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2573992

تمدید فراخوان مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان تئاتر

خرداد 29, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3749480

انتشار فراخوان مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان خانه تئاتر

اردیبهشت 17, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4121243

آغاز عضوگیری جدید انجمن صنفی منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر

فروردین 30, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4121243

نشان انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر تغییر کرد

فروردین 29, 1401

آرشیو مطالب چندرسانه ای عکس 4032774

بیستمین جشن سالانه منتقدان تئاتر

دی 30, 1400

×