برچسب زده شده با: انجمن صنفی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4121243

انتشار فراخوان عضوگیری انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان تئاتر

اردیبهشت 17, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران معضلاتی که گریبان تئاتر کودک و نوجوان را گرفته است/ توجهی نیست

معضلاتی که گریبان تئاتر کودک و نوجوان را گرفته است/ توجهی نیست

اردیبهشت 5, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4121243

آغاز عضوگیری جدید انجمن صنفی منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر

فروردین 30, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4055760

پیام تسلیت انجمن‌صنفی نمایشنامه‌نویسان در پی درگذشت سعید تشکری

بهمن 20, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3981707

معرفی رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی نمایشنامه نویسان

آذر 16, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3916017

موسیقی تئاتر ایران صاحب صنف شد

آبان 22, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3852562

انتخابات انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر برگزار شد

مرداد 17, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 1815525

معرفی اولین هیات مدیره انجمن صنفی سراسری تئاتر کودک و نوجوان

تیر 19, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3670525

هیات مدیره انجمن صنفی هنرمندان تئاتر شهر تهران مشخص شدند

بهمن 6, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3477022

آغاز فعالیت‌های آموزشی انجمن صنفی تئاتر تهران

خرداد 26, 1399

×