برچسب زده شده با: آنتون چخوف

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «چخفته» عازم رشت می‌شود/ تماشاگرانی که بی‌غرض نظر می‌دهند

«چخفته» عازم رشت می‌شود/ تماشاگرانی که بی‌غرض نظر می‌دهند

مرداد 7, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران مرور کابوس‌ها و خاطرات یک بازنده/ با «چخفته» قبل از مرگ را ببینید

مرور کابوس‌ها و خاطرات یک بازنده/ با «چخفته» قبل از مرگ را ببینید

اردیبهشت 31, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تالار حافظ میزبان «باغ آلبالو» می‌شود

تالار حافظ میزبان «باغ آلبالو» می‌شود

اردیبهشت 23, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «باغ آلبالو» چگونه ویران شد؟/ اضمحلال اشرافیت

«باغ آلبالو» چگونه ویران شد؟/ اضمحلال اشرافیت

اردیبهشت 7, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران اجرای «باغ آلبالو» به احترام تماشاگران/ اول ببینید بعد قضاوت کنید

اجرای «باغ آلبالو» به احترام تماشاگران/ اول ببینید بعد قضاوت کنید

اردیبهشت 2, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4245542

اجرای «دریایی مرغ» با برداشتی از نمایشنامه چخوف

مرداد 19, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4221518

«خرس» به تماشاخانه مهر می‌آید

مرداد 1, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4192856

امیلیا کلارک از خودش انتقاد کرد/ برای تئاتر آماده نبودم

تیر 6, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4153853

کرونا رابطه مخاطب تئاتر با نمایشنامه‌خوانی را گسست/ امید به احیا

اردیبهشت 28, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4097819

«باغ آلبالو» به روایت حسن معجونی/ شاهد هنرنمایی هما روستا باشید

فروردین 15, 1401

×