مرور برچسب

آرش خیرآبادی

دراماتورژ کیست و چه وظیفه‌یی دارد؟

دراماتورژ و دراماتورژی چندان در تآترِ ایران جا نیافتاده است. عده‌یی آن را جای‌گاهی تزیینی می‌دانند و برخی اساسن از وجودِ چنین لازمه‌ای در تآتر، ناگاه‌اند. غافل از آن که در جهانِ امروز تآتر، دراماتورژ، یکی از پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین ارکانِ…