نظر جمشید مشایخی درباره تئاتر با بازیگران مشهور سینما

جمشید مشایخی که این روزها وارد هفتاد و هشتمین سال زندگی خود شده با تأکید بر اینکه هر چه درباره بازیگری آموخته از تئاتر بوده است، تصریح کرد: این روزها می شنویم برخی با آوردن افرادی که اسمی در سینما دارند به فکر جذب مخاطب در تئاتر هستند ولی…