مطالب موضوع عکس

تصاویر نمایش بزرگراه

تصاویر نمایش بزرگراه

نمایش بزرگراه به کارگردانی ابوالفضل حاجی علی خانی در تماشاخانه سرو به روی صحنه رفت.

تصاویر نمایش مسئولیت شکست سکوت مطلق

نمایش «مسئولیت شکستن سکوت مطلق» به کارگردانی شیوا مسعودی و نویسندگی مشترک مونا احمدی و حسین معارف ۱۷ فروردین ماه در سالن اصلی تالار مولوی توسط افسانه ماهیان افتتاح شد.

Top