مرور برچسب

15 خرداد

چند پیشنهاد برای ادای دین به امام(ره) در تئاتر/ نهادها شعار ندهند

تعدادی از کارشناسان و فعالان تئاتر معتقدند به دلیل نبود حمایت های لازم از سوی نهادها و مراکز فرهنگی و شعاری بودن فعالیت آنها، آثار شاخص با موضوع امام خمینی (ره) در تئاتر تولید نشده است.