برچسب زده شده با: پردیس تئاتر شهرزاد

تئاتر ایران آرشیو مطالب آثار هفتمین بارش

«آثار هفتمین بارش» روی صحنه شهرزاد

اردیبهشت 23, 1403

تئاتر ایران آرشیو مطالب برگزیده عباس عبدالله‌زاده

کارگردانی که پس از پنج سال با نمایش «از خواب برگشتم به تنهایی» آمد

اردیبهشت 22, 1403

تئاتر ایران آرشیو مطالب تئاتر سینگل

«سینگل» «مهدی ‌ضیاچمنی» در مسیر اجرای عموم قرار گرفت

اردیبهشت 18, 1403

تئاتر ایران آرشیو مطالب بیژن و منیژه

نمایش بیژن و منیژه از یک میلیارد گذشت

اردیبهشت 17, 1403

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش موزیکال بیژن و منیژه به کارگردانی شکرخدا گودرزی

نخستین گروه بازیگران نمایش «بیژن و منیژه» معرفی شدند

فروردین 14, 1403

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران مه لقا باقری

مه‌لقا باقری به «گناه مشترک» پیوست

آذر 20, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش

اجرای نمایش «نئورئالیسم» متوقف شد

آذر 11, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران بازیگران نمایش گناه مشترک

بازیگران «گناه مشترک» معرفی شدند

آذر 11, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران تئاتر گناه مشترک

«گناه مشترک» در پردیس تئاتر شهرزاد

آذر 9, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران تئاتر نئورئالیسم

نمایش «نئورئالیسم» اجراهای جدید خود را آغاز می‌کند

آذر 7, 1402

×