برچسب زده شده با: ویلیام شکسپیر

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4067348

«افلیا» به ارمنستان رفت/ برداشت پست مدرن از اثر شناخته شده شکسپیر

مهر 27, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4279311

آثار شکسپیر بدون دراماتورژی موفق نیستند/ با دلم کارگردانی می‌کنم

شهریور 28, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4279310

اقتباسی جدید از «هملت» روی صحنه است/ روایتی از خواب دیدن در خواب

شهریور 25, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4260013

«سندروم هملت» از یکشنبه به تالار مولوی می‌رود

شهریور 4, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2866633

«سندرم هملت» در راه مولوی/ قهرمان شکسپیر در دنیای امروز چه می‌کند

تیر 21, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4203045

«اتاق هملت» در خانه هنرمندان ایران بازسازی شد

تیر 15, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3950859

«افلیا» به جشنواره تئاتر شکسپیر دعوت شد

تیر 11, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4190810

«تراژدی مکبث» شکل می‌گیرد/ خدایگان یونان باستان بر صحنه تئاتر

تیر 3, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4173845

چالش تنهایی در «جنون جنین جن‌زده»/ علاقه به قهرمان‌سازی ندارم

خرداد 18, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4123931

«مکبث» در راه تالار مولوی/ اجرا از ۱۸ اردیبهشت آغاز می‌شود

فروردین 31, 1401

×