برچسب زده شده با: ویلیام شکسپیر

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران اجراخوانی اتللو در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر با حضور ناصر ممدوح به روی صحنه میرود

«اتللو» تنها یک نمایشنامه‌خوانی نخواهد بود

آذر 25, 1402

آرشیو مطالب برگزیده سینما و تئاتر بین الملل تئاتر مکبث

نمایش «مکبث» بار دیگر بر روی صحنه می آید

شهریور 6, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «فریز مکبث فریز» صاحب پوستر شد/ آغاز اجرا از ۲۳ مرداد

«فریز مکبث فریز» صاحب پوستر شد/ آغاز اجرا از ۲۳ مرداد

مرداد 23, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «فریز مکبث فریز» از ۲۳ مرداد در تماشاخانه ایرانشهر

«فریز مکبث فریز» از ۲۳ مرداد در تماشاخانه ایرانشهر

مرداد 17, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران حسام منظور «مکبث» می‌شود/ فریز مکبث فریز

حسام منظور «مکبث» می‌شود/ فریز مکبث فریز

مرداد 9, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «سندرم هملت» ایرانی در آرشیو جهانی شکسپیر ثبت شد

«سندرم هملت» ایرانی در آرشیو جهانی شکسپیر ثبت شد

خرداد 28, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران یک مجلس شبیه‌خوانی برای شکسپیر برپا است/ تقابل لیرشاه با سیاه!

یک مجلس شبیه‌خوانی برای شکسپیر برپا است/ تقابل لیرشاه با سیاه!

خرداد 25, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «جعبه سرگرمی‌ها» در انگلستان باز می‌شود/ ۶سرگرمی زمستانی در تئاتر

«جعبه سرگرمی‌ها» در انگلستان باز می‌شود/ ۶سرگرمی زمستانی در تئاتر

خرداد 20, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «هر طور شما مایلید» را در تئاتر تجربه کنید

«هر طور شما مایلید» را در تئاتر تجربه کنید

خرداد 4, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ثبت نمایش «افلیا» در آرشیو جهانی شکسپیر

ثبت نمایش «افلیا» در آرشیو جهانی شکسپیر

فروردین 21, 1402

×