برچسب زده شده با: همدان

آرشیو مطالب تئاتر ایران راه‌کار رستم برای شوهر دادن دخترش/ ماجراجویی پهلوان بانوی ایرانی

راه‌کار رستم برای شوهر دادن دخترش

بهمن 23, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران

روز پایانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

تیر 5, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران

روز چهارم جشنواره تئاتر کودک ونوجوان

تیر 4, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران

روز اول جشنواره بین المللی تئاتر کودک

تیر 2, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران

برگزاری افتتاحیه جشنواره تئاتر کودک در همدان

تیر 2, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران

تاریخ برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مشخص شد/ عذرخواهی دبیر

اردیبهشت 5, 1401

آرشیو مطالب استان ها

تاریخ برگزاری جشنواره تئاتر همدان مشخص شد/ عذرخواهی دبیر

اردیبهشت 5, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران

انتصاب دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان

تیر 15, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران

اثرگذاری هنر نمایش در روند مبارزه مردم با رژیم پهلوی در همدان

بهمن 19, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران

معرفی بازبین‌های جشنواره سراسری «حبیب حرم»

مهر 28, 1398

×