مرور برچسب

نمایش ماه در آب

نمایش ماه در آب

بازیگران: (به ترتیب ورود به صحنه) آیدا کیخایی، ناهید مسلمی، مهدی کوشکی، فهیمه‌ امن‌زاده، پدرام شریفی، علی سرابی، (با صدای) مارال بنی آدم، (بازیگران کودک) باران وقار کاشانی، آهو شاهسون