برچسب زده شده با: مقاله

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران معرفی چکیده مقالات راه یافته به بخش سمینار جشنواره آیینی سنتی

معرفی چکیده مقالات راه یافته به بخش سمینار جشنواره آیینی سنتی

مرداد 31, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران مجله «کتاب تئاتر» منتشر شد

مجله «کتاب تئاتر» منتشر شد

اسفند 2, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3832533

مجموعه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی تئاتر «مقاومت» منتشر شد

تیر 26, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3715720

معرفی مقالاتی که در دومین روز کنفرانس نمایشنامه‌پژوهی ارائه شد

اسفند 25, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3714910

«روان‌شناسی و جامعه‌شناسی تئاتر» به بازار کتاب می‌رسد

اسفند 21, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3708682

شماره‌ ۸۱ فصلنامه‌ «تئاتر» روی پیش‌خوان

اسفند 13, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3653786

معرفی مقالات پذیرفته شده بخش «مسابقه پژوهش» جشنواره نمایش عروسکی

دی 17, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3623113

شماره ‌۷۹ فصلنامه‌ «تئاتر» روی پیش‌خوان

آذر 18, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3608177

مقالات برگزیده هفتمین سمینار پژوهشی تئاتر «مقاومت» معرفی شدند

آذر 2, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3582169

شماره‌ جدید فصلنامه‌ «تئاتر» روی پیشخوان

آبان 3, 1399

×