برچسب زده شده با: مسعود کیمیایی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران کتابی درباره تأمین مالی سینما و تئاتر در بورس/ کیمیایی مقدمه نوشت

کتابی درباره تأمین مالی سینما و تئاتر در بورس/ کیمیایی مقدمه نوشت

خرداد 17, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4231518

مسعود کیمیایی از اجرای این «داش آکل» منصرف شد/ روایت یک «نوچه»

مرداد 11, 1401

آرشیو مطالب 4058790

روایت تاریخ از نگاه مسعود کیمیایی

بهمن 22, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3192912

مسعود کیمیایی آغازگر «سه شنبه های لعنتی» در تئاتر شهر شد

بهمن 28, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3383884

مسعود کیمیایی «سه‌شنبه‌های لعنتی» را افتتاح می‌کند

بهمن 27, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2983317

اجرای «عشق من: حامد بهداد» با حضور مسعود کیمیایی آغاز شد

آذر 22, 1397

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2968427

جمشید مشایخی شمع ۸۴ سالگی را فوت کرد/ خالق شمایل «پدر» در سینما

آذر 7, 1397

آرشیو مطالب تئاتر ایران 2832223

«ضیافت شبانه‌ای برای شبنم» برپا می شود/ ادای دین به فیلم کیمیایی

تیر 23, 1397

آرشیو مطالب تئاتر ایران 2832223

«ضیافت شبانه‌ای برای شبنم» برپا می شود/ ادای دینی به فیلم کیمیایی

تیر 23, 1397

آرشیو مطالب تئاتر ایران مسعود کیمیایی

واکنش کیمیایی به یک تئاتر

خرداد 26, 1395

×