برچسب زده شده با: محمدرسول صادقی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تمدید فراخوان مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن منتقدان تئاتر

تمدید فراخوان مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن منتقدان تئاتر

تیر 2, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2573992

تمدید فراخوان مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان تئاتر

خرداد 29, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3749480

انتشار فراخوان مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان خانه تئاتر

اردیبهشت 17, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4033816

رفقا از شرافت حمید لبخنده گفتند

بهمن 2, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3852562

انتخابات انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر برگزار شد

مرداد 17, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3749480

تمدید فراخوان بیستمین مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان خانه تئاتر

تیر 1, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3749480

انتشار فراخوان بیستمین مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان خانه تئاتر

اردیبهشت 5, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3524574

انتشار بیانیه هیأت داوران و اعلام نامزدهای جشن منتقدان تئاتر

مرداد 25, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3447818

برگزاری جشن منتقدان تئاتر قطعی نیست/ مسابقه مطبوعاتی در گرو کرونا

اردیبهشت 24, 1399

×