برچسب زده شده با: مجید امرایی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران بوعلی سینا و ذبح شاهزاده مالیخولیایی/ نمایشی که درمان کرد

بوعلی سینا و ذبح شاهزاده مالیخولیایی/ نمایشی که درمان کرد

تیر 5, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران صحنه از «زندگی» وام می‌گیرد و زندگی از «صحنه» درس می‌آموزد

صحنه از «زندگی» وام می‌گیرد و زندگی از «صحنه» درس می‌آموزد

اردیبهشت 9, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران معرفی ۱۰ دراماتراپیست سال ۱۴۰۱ انجمن بین‌المللی دراماتراپی ایران

معرفی ۱۰ دراماتراپیست سال ۱۴۰۱ انجمن بین‌المللی دراماتراپی ایران

اسفند 17, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4120092

ارتقای رفتار سازمانی با «دراماتراپی»/ فساد یک شبه برچیده نمی‌شود

فروردین 28, 1401

آرشیو مطالب استان ها 03 6

انجمن دراماتراپی مشهد افتتاح شد

بهمن 11, 1400

آرشیو مطالب تئاتر ایران 3383036

بهره‌گیری از شیوه‌های مدرن مواجهه با مخاطب در تئاتر خیابانی

دی 28, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3943770

نخستین کلینیک سیار هنر درمانی راه‌اندازی شد/ حمایت از محرومان

آبان 12, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3862373

بزرگداشت هفته جهانی تئاتر درمانی در رادیو نمایش

مهر 26, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3925703

آغاز هفته جهانی دراماتراپی در ایران/ تهران و ۶ استان میزبان شدند

مهر 25, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3383036

تئاتردرمانی راهی برای کاهش عوارض اجتماعی «فرزندکشی» و «خودسوزی»

خرداد 2, 1400

×