برچسب زده شده با: مجتبی جدی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3498884

تهران میزبان بخش مناطق «تئاتر دانشگاهی»/بخش اصلی ۷تیر آغاز می‌شود

خرداد 26, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3771582

جشنواره تئاتر دانشگاهی اول تیر برگزار می‌شود/ دریافت کامل بودجه

اردیبهشت 27, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3718443

معرفی هیات انتخاب آثار بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر دانشگاهی

اسفند 23, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3641816

انتخاب مدیر بخش تجربه های اجرای جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران

دی 8, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3464534

بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار می‌شود

آذر 4, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3607315

۲ انتصاب در جشنواره تئاتر دانشگاهی

آذر 1, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3464534

احتمال برگزاری بخش صحنه‌ای جشنواره «تئاتر دانشگاهی» در سال ۱۴۰۰

آبان 3, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3446804

تمدید فراخوان بخش نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر دانشگاهی

شهریور 30, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3464534

آغاز جشنواره تئاتر دانشگاهی با پژوهش و آموزش/ خارجی‌ها متقاضی‌اند

شهریور 17, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3498884

جشنواره «تئاتر دانشگاهی» به تعویق افتاد/ برپایی کارگاه‌های فصلی

تیر 24, 1399

×