برچسب زده شده با: عبدالله مرتضوی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4319468

۱۵ هزار دانش‌آموز شهرستان‌های تهران مخاطب دومین فصل‌واره «ایثار»

آبان 14, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4263447

تمدید مهلت ارسال آثار به دومین فصل‌واره فرهنگی و هنری «ایثار»

مهر 23, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4263447

تمدید مهلت فراخوان بخش تئاتر دومین فصل‌واره فرهنگی و هنری ایثار

شهریور 7, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4256787

فصل‌واره فرهنگی و هنری ایثار بر تولید آثار فاخر و ملی متمرکز است

شهریور 1, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4234647

انتشار فراخوان دومین فصل‌واره فرهنگی و هنری «ایثار»

مرداد 12, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3986283

داوران ۴ بخش فصل‌واره فرهنگی و هنری «ایثار» معرفی شدند

آذر 20, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3979250

معرفی هیأت انتخاب بخش تئاتر خیابانی فصل‌واره «ایثار»

آذر 14, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3882747

اعلام طرح های پذیرفته شده بخش تئاتر خیابانی فصل‌واره «ایثار»

آبان 19, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3949181

معرفی داوران مرحله بازخوانی تئاتر خیابانی فصل‌واره استانی «ایثار»

آبان 17, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3928646

برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری «ایثار» به شکل فصلواره فرهنگی

مهر 28, 1400

×