برچسب زده شده با: شورای شهر تهران

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران هنرمندان برای استمرار طرح پاکسازی حریم تئاترشهر دور هم جمع شدند

هنرمندان برای استمرار طرح پاکسازی حریم تئاترشهر دور هم جمع شدند

تیر 26, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4150202

موانع مسدود کننده ورودی تئاتر سپند جمع آوری شد

اردیبهشت 24, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4092634

طرح حریم «تئاتر شهر» به زودی عملیاتی می‌شود

فروردین 15, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3733967

تعیین حریم «تئاتر شهر» با قمه‌کشی!/ پنج روایت از «تئاتر ۱۴۰۰»

اسفند 27, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2506383

اعتراض صنف کارگردانان نسبت به حذف بودجه خانه‌ تئاتر از شهرداری

اسفند 26, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3702900

طرح حریم «تئاتر شهر» امروز به شورای شهر ارسال شد

بهمن 10, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4000493

تصمیم‌گیری نهایی برای تعیین حریم تئاتر شهر تا پایان ۱۴۰۰

دی 4, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3786603

اعضای شورای شهر به برج آزادی رفتند/ بررسی چند نکته مهم

خرداد 12, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3395523

هنرمندان هم در حریم «تئاتر شهر» حس امنیت ندارند!/ مصائب یک شلختگی

فروردین 25, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3629610

رییس کمیته هنر شورای شهر خواستار کمک به تداوم فعالیت‌ تئاتر شد

آذر 25, 1399

×