برچسب زده شده با: شهروز دل افکار

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نشست خبری نمایش گالیله

در نشست خبری نمایش گالیله مطرح شد: ما به مخاطب باج ندادیم

فروردین 29, 1403

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران بازیگران نمایش ژیلت امیرکاوه آهنین جان شهروز دل افکار

بازیگران نمایش “ژیلت” معرفی شدند

بهمن 8, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران کنسرت نمایش

کنسرت-نمایش‌ها بستری برای تبدیل مخاطب عام تئاتر به مخاطب خاص

آذر 13, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش زیگموند

آخرین شبهای زندگی زیگموند فروید

شهریور 13, 1402

آرشیو مطالب معرفی تئاتر نمایش اتول سورون

نمایش اتول سورون طهران الف 1

شهریور 11, 1402

آرشیو مطالب معرفی تئاتر تئاتر زیگموند

نمایش زیگموند

شهریور 11, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران مواجهه‌ای بدون قضاوت با «طیب»/نسل امروز پای اسطوره‌هایش می‌ایستد؟

مواجهه‌ای بدون قضاوت با «طیب»/نسل امروز پای اسطوره‌هایش می‌ایستد؟

مرداد 16, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران عوامل و بازیگران «زیگموند» معرفی شدند/ انتشار پوستر

عوامل و بازیگران «زیگموند» معرفی شدند/ انتشار پوستر

مرداد 14, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران شاهد روایتی جدید از زندگی طیب حاج رضایی باشید/ یک لوطی انقلابی

شاهد روایتی جدید از زندگی طیب حاج رضایی باشید/ یک لوطی انقلابی

تیر 22, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به تماشای «ط...» نشست

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به تماشای «ط…» نشست

تیر 21, 1402

×