برچسب زده شده با: سجاد افشاریان

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران سجاد افشاریان

سجاد افشاریان در تدارک اجرای چند تئاتر

اسفند 27, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش آنتیگونه برای بار دوم به روی صحنه میرود

«آنتیگونه» به تهیه کنندگی سجاد افشاریان به روی صحنه بازمی‌گردد

دی 5, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تئاتر آنتیگونه

«آنتیگونه» به کارگردانی محمدرضا آگاه دوباره به صحنه باز‌می‌گردد

آذر 20, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران به تهیه کنندگی سجاد افشاریان

پیش‌فروش بلیت نمایش «فراموشی»به تهیه‌کنندگی سجاد افشاریان آغاز شد

آذر 1, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نگاه تئاتر تنهایی و تن هایی و طنهایی

درباره‌ی نمایش « تنهایی وتن‌هایی وطن‌هایی » به قلم محمدرضا آگاه

آبان 4, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تئاتر آنتیگونه

نمایش «آنتیگونه» برای چهارمین‌ بار تمدید شد

آبان 3, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش هیدن در سالن تئاتر هامون

«هیدن» چراغ سالن هامون را روشن می‌کند

مهر 25, 1402

آرشیو مطالب معرفی تئاتر نمایش تنهایی و تن‌هایی وطن‌هایی

نمایش تنهایی و تن‌هایی وطن‌هایی

مهر 13, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران معرفی تئاتر نمایش آنتیگونه

نمایش آنتیگونه

مهر 4, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران همکاری سجاد افشاریان و کیومرث مرادی

همکاری تازه سجاد افشاریان و کیومرث مرادی

شهریور 18, 1402

×