برچسب زده شده با: سازمان بسیج هنرمندان کشور

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران دبیر چهارمین سوگواره تئاتری «دردانه» معرفی شد

دبیر چهارمین سوگواره تئاتری «دردانه» معرفی شد

مرداد 30, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران سعید نجفیان دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق» شد

اجرای آثار منتخب جشنواره سیزدهم تئاتر سودای عشق در هفته دفاع مقدس

مرداد 29, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران سعید نجفیان دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق» شد

سعید نجفیان دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق» شد

مرداد 10, 1402

آرشیو مطالب برگزاری مراسم سالروز تأسیس بسیج هنرمندان کشور

برگزاری مراسم سالروز تأسیس بسیج هنرمندان کشور

فروردین 17, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4286194

بازخوانی نامه سال ۶۷ امام(ره) به هنرمندان/حوزه با هنر تعامل ندارد

شهریور 29, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4169726

مشاور عالی دبیر جشنواره تئاتر بسیج حکم گرفت

خرداد 11, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4160901

دبیر سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج حکم گرفت

خرداد 3, 1401

آرشیو مطالب 4073066

رئیس هیات اندیشه‌ورز سازمان بسیج هنرمندان منصوب شد

اسفند 5, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3816658

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور منصوب شد

تیر 8, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3816658

جواد جمیری رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور شد

تیر 8, 1400

×