برچسب زده شده با: داود فتحعلی بیگی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3955727

معرفی آثار بخش صحنه‌ای جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

آبان 23, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3208943

دردسرهای «وصیت پرماجرا»/ زیرساخت‌ها در جشنواره آیینی تقویت شوند

آبان 23, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3951359

معرفی آثار پذیرفته‌ شده بخش بازی‌های نمایشی جشنواره آئینی و سنتی

آبان 19, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3950369

معرفی آثار پذیرفته‌شده ۲ بخش جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی

آبان 18, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3726086

«مبارک» را به تئاتر امروز وارد کنیم/ بدنیست به خودمان بخندیم!

آبان 15, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3935476

اعلام اسامی چکیده مقالات پذیرفته شده در جشنواره آیینی‎ و سنتی

آبان 5, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3910223

تمدید مهلت ارسال آثار به ۴ بخش جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

مهر 11, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3902966

«مبارک» به ژاپن می‌رود/ نیاز مردم به شادی را با تئاتر تامین کنیم

مهر 10, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3108632

روش‌های برگزاری جشنواره تئاتر آیینی و سنتی/به‌زودی تصمیم می‌گیریم

تیر 26, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3827094

اعلام اسامی نسخ شبیه‌خوانی پذیرفته‌شده در جشنواره نمایش‌های آیینی

تیر 20, 1400

×