برچسب زده شده با: دانشگاه تهران

آرشیو مطالب تئاتر ایران پیش‌بینی ظرفیت ویژه دانشگاهیان همزمان با جشنواره تئاتر فجر

پیش‌بینی ظرفیت ویژه دانشگاهیان همزمان با جشنواره تئاتر فجر

بهمن 3, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2106330

انجمن علمی هنرهای نمایشی به سراغ آموزش مجازی تئاتر می‌رود

دی 4, 1400

آرشیو مطالب سینما و تئاتر بین الملل 3920998

محتوای «بازی مرکب» ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری است

آبان 27, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3195315

دفتر تئاتر کاربردی تأسیس شد/ تئاتر به عنوان مکمل تعلیم و تربیت

آبان 21, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3941189

انتشار فراخوان ششمین دوره نمایشنامه خوانی مرکز تئاتر مولوی

آبان 10, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3078345

احتمال آغاز اجراهای تالار مولوی از پایان هفته/ ۲ اثر اجرا می‌شود

شهریور 28, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2005565

آخرین وضعیت بازگشایی تالار مولوی/ تا ۱ سال جدول اجراها بسته است

شهریور 24, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3474082

تالار محراب دارای ۴ سالن اجرا شد/ نامگذاری به نام بزرگان تئاتر

شهریور 21, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2005566

دانشگاه‌ها از تئاترهای دانشجویی حمایت کنند/ قوانین وجود دارد

خرداد 4, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3430810

مشخص شدن تکلیف تئاتر «تجربه»/ «آوازه خوان طاس» در تئاتر دانشگاهی

بهمن 8, 1399

×