برچسب زده شده با: حوزه هنری

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4030129

بر هنرمندان عراقی تأثیر گذاشتیم/ نذر فرهنگی تئاتری‌ها در اربعین

مرداد 31, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «علیا مخدره» روی صحنه می‌رود/ یک تعزیه‌خوانی زنانه

«علیا مخدره» روی صحنه می‌رود/ یک تعزیه‌خوانی زنانه

مرداد 24, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «علیا مخدره» به تالار سوره می‌آید/ نمایشی برای بانوان

«علیا مخدره» به تالار سوره می‌آید/ نمایشی برای بانوان

مرداد 21, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران سوگواره عاشورایی «رستخیز عام» از فردا آغاز می شود

سوگواره عاشورایی «رستخیز عام» از فردا آغاز می شود

مرداد 19, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران فراخوان «رادیو در صحنه» منتشر شد

فراخوان «رادیو در صحنه» منتشر شد

مرداد 17, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «پسر یزید» با شلوار جین دیده شد/ جایزه در گرو «دادگاه کرباسچی»!

«پسر یزید» با شلوار جین دیده شد/ جایزه در گرو «دادگاه کرباسچی»!

مرداد 14, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «فاطمه» این بار در بغداد روی صحنه می‌رود/جهانی شدن یک اجرای زنانه

«فاطمه» این بار در بغداد روی صحنه می‌رود/جهانی شدن یک اجرای زنانه

تیر 14, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران دسیسه برای جلوگیری از محبوبیت امام رضا(ع)/ «آهو» اجرایی مدرن دارد

دسیسه برای جلوگیری از محبوبیت امام رضا(ع)/ «آهو» اجرایی مدرن دارد

خرداد 27, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2919872

تمدید مهلت ارسال ایده‌های اولیه به «چهارفصل تئاتر ایران»

خرداد 24, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «مزون» روایتی عاشقانه از جنگ است/ قصه انتظار همسران و مادران شهدا

«مزون» روایتی عاشقانه از جنگ است/ قصه انتظار همسران و مادران شهدا

خرداد 15, 1402

×