برچسب زده شده با: حمید نیلی

تئاتر ایران آرشیو مطالب برگزیده حمید نیلی

چه کسی مدیرکل جدید هنرهای نمایشی شد؟

اردیبهشت 18, 1403

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران سالن شماره 3 تماشاخانه ایرانشهر احداث میشود

احداث سالن ۳ ایرانشهر باتکنولوژی جدید/بلک‌باکسی قرینه سالن سمندریان

اسفند 8, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران تروما

«تروما» در تالار وحدت روی صحنه می‌رود

دی 13, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران محمدجواد ظریف به تماشای «دردنوشان‌» نشست

محمدجواد ظریف به تماشای «دردنوشان‌» نشست

شهریور 1, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران وضعیت ایرانشهر یکسال پس ازاستقلال از خانه هنرمندان/خودکفا می‌شویم

وضعیت ایرانشهر پس از استقلال از خانه هنرمندان/ به تعهدات پایبندیم

مرداد 18, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران وضعیت ایرانشهر یکسال پس ازاستقلال از خانه هنرمندان/خودکفا می‌شویم

وضعیت ایرانشهر یکسال پس ازاستقلال از خانه هنرمندان/خودکفا می‌شویم

مرداد 18, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران 3916024

پیام تسلیت حمید نیلی برای درگذشت علاءالدین قاسمی

بهمن 30, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران 3916024

«سردار آسمانی» گامی در جهت نمایاندن بخش‌های مغفول مکتب حاج قاسم

دی 13, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3916028

اجرای آثار تماشاخانه ایرانشهر منوط به تصمیم گروه‌های تئاتری است

مهر 25, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4273511

مدیر هنری تماشاخانه‌ ایرانشهر معرفی شد

شهریور 16, 1401

×