برچسب زده شده با: حسن بزرا

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «تنهاتر از مسیح»؛ تلفیق نمایش آئینی و تئاتر کلاسیک

«تنهاتر از مسیح»؛ تلفیق نمایش آئینی و تئاتر کلاسیک

مرداد 29, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران آغاز فصل چهارم نمایش میدانی «تنهاتر از مسیح» از ۱۶ مرداد

آغاز فصل چهارم نمایش میدانی «تنهاتر از مسیح» از ۱۶ مرداد

مرداد 14, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ۱۵ هزار نفر در یک هفته تماشاگر «جهان بانو» شدند

۵۰ هزار نفر به تماشای «جهان بانو» نشستند

خرداد 28, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ۱۵ هزار نفر در یک هفته تماشاگر «جهان بانو» شدند

اجرای نمایش «جهان بانو» تمدید شد

خرداد 20, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران چالش‌های طراحی صحنه در نمایش میدانی/۷۰۰ متر دکور چگونه مدیریت شد؟

چالش‌های طراحی صحنه در نمایش میدانی/۷۰۰ متر دکور چگونه مدیریت شد؟

خرداد 8, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران بهادری جهرمی درباره «جهان بانو» نظر داد/ بهترین استفاده از هنر

بهادری جهرمی درباره «جهان بانو» نظر داد/ بهترین استفاده از هنر

خرداد 7, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ۱۵ هزار نفر در یک هفته تماشاگر «جهان بانو» شدند

۱۵ هزار نفر در یک هفته تماشاگر «جهان بانو» شدند

اردیبهشت 24, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران روایت «جهان بانو» از سرگذشت زنان بزرگ/۲۵۰ بازیگر روی صحنه می‌روند

روایت «جهان بانو» از سرگذشت زنان بزرگ/۲۵۰ بازیگر روی صحنه می‌روند

اردیبهشت 20, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران

نمایش «عصر آن روز» در میدان امام حسین (ع) اجرا شد

دی 9, 1395

آرشیو مطالب تئاتر ایران

نمایش «عصر آن روز» به استقبال ۹ دی می رود

دی 5, 1395

×