برچسب زده شده با: جشنواره تئاتر خياباني مريوان

آرشیو مطالب تئاتر ایران فراخوان هفدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان منتشر شد

فراخوان هفدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان منتشر شد

تیر 19, 1403

آرشیو مطالب تئاتر ایران دبیر هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شد

دبیر هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شد

تیر 10, 1403

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران شهردار دبیر اجرایی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان شد

شهردار دبیر اجرایی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان شد

مرداد 3, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران اعلام آثار منتخب جشنواره تئاتر خیابانی مریوان/ داوران معرفی شدند

اعلام آثار منتخب جشنواره تئاتر خیابانی مریوان/ داوران معرفی شدند

مرداد 1, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان از ۱۱ تا ۱۷ مهر

برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان از ۱۱ تا ۱۷ مهر

تیر 26, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران

شانزدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی مریوان ۲۱ آذر برگزار می شود

مهر 30, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران

دبیر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان منصوب شد

شهریور 27, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران

مریوان شهر اجرای عمومی تئاترهای خیابانی می‌شود/ انعقاد تفاهم‌نامه

آبان 15, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران

پانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به کار خود پایان داد

آبان 10, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران

تئاتر خیابانی بر اساس نیاز مخاطب شکل بگیرد/ مخاطب تخصصی مریوان

آبان 10, 1400

×