برچسب زده شده با: تماشاخانه ملک

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش خداحافظی نکردی با نجمه، سورچی

«خداحافظی نکردی با نجمه، سورچی» در هفته پایانی اجرا

مهر 18, 1402

آرشیو مطالب معرفی تئاتر نمایش ماراساد

نمایش ماراساد

شهریور 11, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «ماراساد» در تماشاخانه ملک به صحنه رفت

«ماراساد» در تماشاخانه ملک به صحنه رفت

مرداد 30, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «زاغ» در تماشاخانه ملک/ پایان خوش به این زودی اتفاق نخواهد افتاد

«زاغ» در تماشاخانه ملک/ پایان خوش به این زودی اتفاق نخواهد افتاد

مرداد 29, 1402

انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی تئاتر تشکیل جلسه داد

اردیبهشت 23, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران سرنوشت عجیب جمعیتی که در مترو گیر افتادند/ «ناریا» به ملک می‌آید

سرنوشت عجیب جمعیتی که در مترو گیر افتادند/ «ناریا» به ملک می‌آید

فروردین 30, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟»/۴ بیمار روانی در ملک

معضل «سندروم چک کردن فروش بلیت»

فروردین 19, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟»/۴ بیمار روانی در ملک

«دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟»/۴ بیمار روانی در ملک

اسفند 28, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4265868

اجرای «ایسکِمیا» به مدت ۶ شب تمدید شد

شهریور 13, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4265868

«ایسکمیا» به چه معنی است؟/ قصه نویسنده‎ای شکست‌خورده

شهریور 9, 1401

×