برچسب زده شده با: تماشاخانه سیمرغ

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تعزیه‌خوانی در تماشاخانه سیمرغ

تعزیه‌خوانی در تماشاخانه سیمرغ

تیر 25, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «تئاتر بی‌حیوان» در تماشاخانه سیمرغ اجرا می‌شود

«تئاتر بی‌حیوان» در تماشاخانه سیمرغ اجرا می‌شود

خرداد 31, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ادعای عجیب یک کودک در «او کیست؟»/ از ترس و خنده تا گریه و اندوه

ادعای عجیب یک کودک در «او کیست؟»/ از ترس و خنده تا گریه و اندوه

اسفند 24, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران ماجرای کودکی که ادعا می‌کند فرزند یک خانواده است/ او کیست؟

ماجرای کودکی که ادعا می‌کند فرزند یک خانواده است

اسفند 11, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران «دیدن» بدون دیالوگ/ اطلاع‌رسانی به مخاطب سخت شده است

«دیدن» بدون دیالوگ

اسفند 10, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران اجرای «اهمیت ارنست بودن» در تماشاخانه ارغوان

اجرای «اهمیت ارنست بودن» در تماشاخانه ارغوان

دی 16, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «آخرین نوار کراپ» درباره چیست؟/ این روزها هر تبلیغی ضدتبلیغ است

این روزها هر تبلیغی ضدتبلیغ است

دی 5, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4276321

خوانشی تازه از «دوازده مرد خشمگین» روی صحنه تئاتر

شهریور 19, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4264555

غرب غم زده» مهمان عمارت سیمرغ شد/ فاش شدن رازهای مگوی خانواده

شهریور 8, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4225594

«باغ وهمی شیشه‌ای» به اجرا نزدیک شد/ روایت تنهایی آدم‌های شیشه‌ای

مرداد 19, 1401

×