برچسب زده شده با: ترجمه

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران انتشار «بازیگری روان‌تنی رویکردی بینافرهنگی پس از استانیسلاوسکی»

انتشار «بازیگری روان‌تنی رویکردی بینافرهنگی پس از استانیسلاوسکی»

مرداد 8, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ترجمه «زیبایی شناسی کنش اجرایی» منتشر شد

ترجمه «زیبایی شناسی کنش اجرایی» منتشر شد

مرداد 3, 1402

آرشیو مطالب سینما و تئاتر بین الملل چاپ مجموعه‌مقالاتی در نقد سیاسی «زیرزمینِ» امیر کوستوریتسا

چاپ مجموعه‌مقالاتی در نقد سیاسی «زیرزمینِ» امیر کوستوریتسا

بهمن 16, 1401

آرشیو مطالب سینما و تئاتر بین الملل 4290518

ترجمه «نظریه روانکاوانه فیلم و قاعده بازی» منتشر شد

مهر 3, 1401

آرشیو مطالب سینما و تئاتر بین الملل 4290518

ترجمه «نظریه روانکاوانه فیم و قاعده بازی» منتشر شد

مهر 2, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4062993

ترجمه «مقدمه بر تئاتر» به چاپ دوازدهم رسید

بهمن 25, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4000577

«قوی‌ترین» باردیگر ترجمه شد/ تجزیه و تحلیل نمایشنامه استریندبرگ

دی 5, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2724799

ترجمه «سریع‌تر شخم بزن» دیوید ممت چاپ شد

آذر 27, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3954582

«بازیگر و بدنش» به چاپ یازدهم رسید

آبان 22, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3884825

تحلیل ساختاری و محتوایی نمایشنامه‌های گئورگ بوشنر منتشر شد

شهریور 18, 1400

×