آغاز طرح «تئاتر با مردم»/ ۱۴ نمایش خیابانی ۱۰ اجرای عمومی دارد

آغاز طرح «تئاتر با مردم»/ ۱۴ نمایش خیابانی ۱۰ اجرای عمومی دارد

مدیر کانون تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی از آغاز طرح «تئاتر با مردم» که به اجرای عمومی ۱۴ نمایش خیابانی اختصاص دارد، خبر داد. سامان خلیلیان مدیر کانون تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی درباره زمان شروع برنامه «تئاتر با مردم» به تئاتر آنلاین گفت: اسفند ماه هیات انتخاب کانون تخصصی تئاتر خیابانی اداره

گفت‌وگو با «محمد رضا آزاد» کارشناس و پژوهشگر تئاتر

گفت‌وگو با «محمد رضا آزاد» کارشناس و پژوهشگر تئاتر

محمد رضا آزاد کارشناس ارشد ادبیات ازجمله معدود پژوهشگرانی است که در موضوع تئاتر در قم تحقیقات مفصل و منسجمی داشته است و در خصوص وضعیت تئاتر قم صاحب‌نظر بوده به همین دلیل گفتگویی درباره تئاتر خیابانی ظرفیت‌هایش، پیشینه آن در قم با او داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.