برچسب زده شده با: آمار فروش تئاتر

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تئاتر آنتیگونه

نمایش «آنتیگونه» برای چهارمین‌ بار تمدید شد

آبان 3, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران آمار فروش مجموعه تئاتر شهر

آمار فروش مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج اعلام شد

شهریور 12, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران اعلام آمار فروش نمایش‌های مجموعه تئاترشهر و تماشاخانه سنگلج

اعلام آمار فروش نمایش‌های مجموعه تئاترشهر و تماشاخانه سنگلج

مرداد 28, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3569354

گزارش آماری تماشاخانه‌ ایرانشهر منتشر شد/ میزبانی از ۱۴هزار مخاطب

مرداد 25, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران آمار فروش هفتگی و تماشاگران تئاتر شهر و سنگلج اعلام شد

آمار فروش هفتگی و تماشاگران تئاتر شهر و سنگلج اعلام شد

مرداد 21, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران سالن‌های کوچک تئاتر شهر پر فروش‌ تر از سالن اصلی مجموعه

سالن‌های کوچک تئاتر شهر پر فروش‌تر از سالن اصلی مجموعه

مرداد 14, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران اعلام آمار هفتگی فروش نمایش‌های تئاتر شهر/ «حرفه‌ای» پرفروش شد

اعلام آمار هفتگی فروش نمایش‌های تئاتر شهر/ «حرفه‌ای» پرفروش شد

تیر 31, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران آمار هفتگی فروش و تعداد تماشاگران سه تماشاخانه دولتی اعلام شد

اعلام آمار هفتگی فروش تماشاخانه‌های دولتی/ «سیندرلا» پرمخاطب شد

خرداد 21, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران آمار هفتگی فروش و تعداد تماشاگران سه تماشاخانه دولتی اعلام شد

آمار هفتگی فروش و تعداد تماشاگران سه تماشاخانه دولتی اعلام شد

خرداد 13, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «سیندرلا» ۱۷۵ میلیون تومان فروخت/۱ هزارو ۱۷۱ تماشاگر در تئاتر شهر

«سیندرلا» ۱۷۵ میلیون تومان فروخت/۱ هزارو ۱۷۱ تماشاگر در تئاتر شهر

خرداد 6, 1402

×