شماره‌ ۲۵۴ ماهنامه‌ «نمایش» روی پیش‌خوان

شماره‌ ۲۵۴ ماهنامه‌ «نمایش» روی پیش‌خوان

جدیدترین شماره‌ ماهنامه‌ «نمایش» ویژه‌ آبان‌ماه ۱۳۹۹ با نگاه ویژه‌ به «شازده کوچولو و اقتباس برای درام» منتشر شد. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، شماره ۲۵۴ ماهنامه‌ «نمایش» با نگاه ویژه‌ به «شازده کوچولو و اقتباس برای درام» با مطالبی به قلم عباس جهانگیریان، منصور خلج، بهرام جلالی‏‌پور، احمد

شماره‌ جدید ماهنامه‌ «نمایش» روی پیشخوان

شماره‌ جدید ماهنامه‌ «نمایش» روی پیشخوان

جدیدترین شماره‌ ماهنامه‌ «نمایش» ویژه‌ مهر ماه ۹۹ با نگاه ویژه‌ به مطبوعات کاغذی و دیجیتالی منتشر شد. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، نگاه ویژه‌ این شماره از مجله‌ «نمایش» مطبوعات کاغذی و دیجیتالی با مطالبی همچون «تئاتر نوشداروی عصر اطلاعات است» نوشته یدالله آقاعباسی، «یک مطالعه در

شماره‌ ۲۵۲ ماهنامه‌ «نمایش» منتشر شد

شماره‌ ۲۵۲ ماهنامه‌ «نمایش» منتشر شد

شماره‌ ۲۵۲ ماهنامه‌ «نمایش» با نگاه‌ ویژه به «تئاتر مقاومت» منتشر شد. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، نگاه ویژه‌ شماره ۲۵۲ ماهنامه‌ «نمایش» به «تئاتر مقاومت» است و در این باره مطالبی چون «ارزیابی نمایشنامه‌های دفاع مقدس از منظر کاراکتر نمایشی» نوشته‌ نصرالله قادری، «تئاتر جنگ و رویکرد

شماره‌ ۲۵۱ ماهنامه‌ «نمایش» روی پیشخوان آمد

شماره‌ ۲۵۱ ماهنامه‌ «نمایش» روی پیشخوان آمد

جدیدترین شماره‌ ماهنامه‌ «نمایش» ویژه‌ مردادماه ۱۳۹۹ با نگاه ویژه‌ به «تئاتر آپارتمانی» منتشر شد. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، نگاه ویژه‌ شماره‌ ۲۵۱ ماهنامه‌ «نمایش» در ۲ بخش به «تئاتر آپارتمانی» است. بخش اول شامل مطالبی چون «بررسی توانش‌های نمایش آپارتمانی در شهرنشینی ایرانی» نوشته عرفان