نقدی بر نمایش امروز روز خوبیست برای مُردن، به کارگردانی کمال هاشمی

نمایش «امروز روز خوبیست برای مُردن» درباره مرگ و رستگاری فردی است و به گونه در پس یک ویرانی و زوال فردیت و هویت یک زن رستگار شده را بر ما نمایان می سازد و از آنجا که پرداختن به وجوه و ابعاد روحانی مهمترین بخش زندگانی هر انسانی است، می توان این نمایش را در زمینه تئاتر شهودی بررسی کرد.


رویدادها

شکست اسطورۀ اسفندیار

شکست اسطورۀ اسفندیار

«بازخوانی داستان رستم و اسفندیار در زمان معاصر برای من، خود برآمده از چند ضرورت بود. ضرورت مبتنی بر نگاهی امروزی، تفسیری، یا اصطلاحا هرمنوتیکی به این داستان کهن، نگاهی متکی بر دریافتی متفاوت از نشانه های موجود در متن که از منظر نگارنده تحلیل و بازآفرینی شد.»

از پشت نقاب سیاه

از پشت نقاب سیاه

هنر نقش پوش سیاهی مانند سعدی افشار، هنری بود که ما در موسیقی بدان بداهه نوازی می گوییم. ولی آیا هرکسی می تواند بداهه نوازی کند؟

مردی که زنش را با یک قزل‌آلا اشتباه گرفت

مردی که زنش را با یک قزل‌آلا اشتباه گرفت

وقتی نمایشنامه مالی سویینی را زمین می‌گذارید و در تاریکی سالن اجرا فرو می‌روید، درست پیش از تابیدن نخستین پرتوهای نور، با خود فکر می‌کنید کدام مالی را می‌بینید. مالیِ ایرلند یا مالی سویینی. نور تابیده می‌شود. اجرا پیش می‌رود. میزانسن‌ها ایستا طراحی شده‌اند….

خودهای پنهان

خودهای پنهان

تمهید مهم دیگری که موجب شده لایه‌ای دیگر به اثر اضافه شود استفاده از موتیف‌های بصری و کلامی است. در طول زمان خطی و رو به جلوی هر اپیزود ناگهان چیزی قاعده را به هم می‌زند و عنصری از زمانی دیگر با زمان حال تداخل می‌کند. گاهی جمله‌ای تکرار می‌شود، گاهی کسی از زمانی دیگر برای لحظه‌ای وارد صحنه می‌شود…

نقد نمایش آش با طعم زهر

نقد نمایش آش با طعم زهر

توضیح: این نقد،محصول اعضای کانون ملی منتقدان ایران است و جشنواره تنها امکان انتشار آن را در پایگاه رسمی اطلاع رسانی خودفراهم کرده است و بازتاب دهنده دیدگاه سازمان جشنواره درباره آثار حاضر در جشنواره نیست.

اسپانیا «رویای امریکایی» زیر علامتِ سوال؟!

اسپانیا «رویای امریکایی» زیر علامتِ سوال؟!

توضیح:این نقد،محصول اعضای کانون ملی منتقدان ایران است و جشنواره تنها امکان انتشار آن را در پایگاه رسمی اطلاع رسانی خودفراهم کرده است و بازتاب دهنده دیدگاه سازمان جشنواره درباره آثار حاضر در جشنواره نیست. *مهرداد رایانی مخصوص (عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران) توضیحات داده شده قبل از اجرای نمایش: “جِرونیمو در خانه‌ای واقع

پنهان کاری یا وانمودن، مسئله این است

پنهان کاری یا وانمودن، مسئله این است

“هملت” استره مایر، بین پنهان کاری و وانمودن، بین حضور و غیاب، بین خوانش دست راستی و چپگرایانه از “هملت” شکسپیر و در نهایت بین شاهکار و مزخرف در نوسان بود. این بدان معنی نیست که نمیتوان به یک سو در غلطید. بدان معنی نیست که نمیتوان تردید را کنار گذاشت و حکم صادر کرد…