نقدی بر نمایش امروز روز خوبیست برای مُردن، به کارگردانی کمال هاشمی

نمایش «امروز روز خوبیست برای مُردن» درباره مرگ و رستگاری فردی است و به گونه در پس یک ویرانی و زوال فردیت و هویت یک زن رستگار شده را بر ما نمایان می سازد و از آنجا که پرداختن به وجوه و ابعاد روحانی مهمترین بخش زندگانی هر انسانی است، می توان این نمایش را در زمینه تئاتر شهودی بررسی کرد.


رویدادها

نقد نمایش هیپولیت به کارگردانی فرزاد امینی

نقد نمایش هیپولیت به کارگردانی فرزاد امینی

مسعود موسوی: یکی از مهم ترین مسائلی که در کارگردانی اثار نمایشی می بایست در نظر گرفته شود دقت به این موضوع است که نمایش مورد نظر برای مخاطبینی با چه ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی ،در چه سطح اجتماعی؛فرهنگی و با چه هدف و منظوری قرار است به اجرا درای

نگاهی به نمایش «بهشت ۵۰ درجه بالای صفر»

نگاهی به نمایش «بهشت ۵۰ درجه بالای صفر»

عباس عبدالعلی زاده: این سالها تا اشاره ای به دمای ۵۰ درجه بالای صفر می شود ناخدآگاه یاد مناطق جنوبی ایران به خصوص استان خوزستان به ذهن متبادر می شود. با همین ذهنیت، بهشتی که دمای آن ۵۰ درجه بالای صفر است یک محدوده جغرافیایی از کشور را مشخص می کند.

نقد فرمالیستی بر نمایش کچلو به کارگردانی رضا کشاورز

نقد فرمالیستی بر نمایش کچلو به کارگردانی رضا کشاورز

رضا آشفته: کچلو برگرفته از افسانۀ حسن‌کچل است که به شیوه تلفیقی نمایش‌های ایرانی و پانتومیم اجراشده است. به عبارت بهتر این نمایش بر آن است که به موضوعی بپردازد که بیشتر برای سنین نوجوانی و جوانی که مرحلۀ بلوغ جنسی و فکری و همچنین استقلال در محیط را در پیش خواهند گرفت، مناسب‌تر باشد.

نقدی بر نمایش «پُرتره مرد ریخته »

نقدی بر نمایش «پُرتره مرد ریخته »

حسن پارسائی: نمایشنامه‌های متعددی نوشته‌شده‌اند که موضوعشان خود تئاتر بوده، اما متونی که فقط به یکی از شخصیت‌های مهم دنیای تئاتر بپردازند، کم بوده‌اند.