نقدی بر نمایش امروز روز خوبیست برای مُردن، به کارگردانی کمال هاشمی

نمایش «امروز روز خوبیست برای مُردن» درباره مرگ و رستگاری فردی است و به گونه در پس یک ویرانی و زوال فردیت و هویت یک زن رستگار شده را بر ما نمایان می سازد و از آنجا که پرداختن به وجوه و ابعاد روحانی مهمترین بخش زندگانی هر انسانی است، می توان این نمایش را در زمینه تئاتر شهودی بررسی کرد.


رویدادها

یادداشتی بر نمایش «پنجره ای بر بادها» به کارگردانی کهوری نژاد

یادداشتی بر نمایش «پنجره ای بر بادها» به کارگردانی کهوری نژاد

تئاتر آنلاین: در روزگاری که هنوز هم حرف های پوچ و بی اساس مردم تاثیری عمیق بر زندگی ما دارند، «پنجره ای بر بادها»، به دنبال منفذی است که بتوان به اتکای آن در بادهایی گریزپایی که بی هدف از هر سو زندگی را به لرزه می اندازند، استوار ماند.

نقد نمایش ماتریوشکا کاری از پارسا پیروزفر

نقد نمایش ماتریوشکا کاری از پارسا پیروزفر

ماتریوشکا یا ماریوشکا عروسک‌های چوبی وتوخالی روسی است که در تمام دنیا معروف است عروسک‌هایی که از بزرگ تا کوچک در دل یکدیگر قرار می‌گیرند. تعداد این عروسک‌ها از پنج‌تایی تا شش‌تایی و هفت‌تایی و… به نسبت ساخت و طرح متغیر است. درواقع شما هر بار با این عروسک‌ها به یک کشف می‌رسید

نگاهی به نمایش می سی سی پی نشسته می میرد

نگاهی به نمایش می سی سی پی نشسته می میرد

تئاتر آنلاین – عباس عبدالعلی زاده: نمایشنامه ازدواج آقای می سی سی پی اثر تحسین‌شده فردریش دورنمات این بار از مسیر ذهنی همایون غنی زاده گذشته و به روی صحنه آمده است.