۲ سال است تعزیه اجرا نمی‌کنم/ لزوم توجه به سلامت مردم

علاءالدین قاسمی تعزیه‌خوان باسابقه اعلام کرد که به دلیل شرایط کرونا و همچنین توجه به سلامت مردم، حدود ۲ سال است که اجرای تعزیه نداشته است.


علاءالدین قاسمی تعزیه‌خوان باسابقه اعلام کرد که به دلیل شرایط کرونا و همچنین توجه به سلامت مردم، حدود ۲ سال است که اجرای تعزیه نداشته است.