۱۰ مجلس تعزیه در حوزه هنری برپا می‌شود/ نقالی مذهبی برای نوجوانان

مرشد محسن میرزاعلی از اجرای ۱۰ مجلس تعزیه در حوزه هنری خبر داد که از پلتفورم‌های مجاری پخش می‌شوند.


مرشد محسن میرزاعلی از اجرای ۱۰ مجلس تعزیه در حوزه هنری خبر داد که از پلتفورم‌های مجاری پخش می‌شوند.